LKSSA, LSFP un LOK sagatavojušas priekšlikumus grozījumiem Sporta likumā

Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija sadarbībā ar Latvijas Sporta federāciju padomi un Latvijas Olimpisko komiteju Izglītības un zinātnes ministrijā iesniegusi priekšlikumus grozījumiem Sporta likumā.

Būtiskākie grozījumi nepieciešami sporta un sporta izglītības darbības tiesiskajā regulējumā, tie vērsti uz sporta organizāciju lomas palielināšanu savu sporta veidu vadīšanā un koordinēšanā, tostarp sadarbībā ar pašvaldībām. Grozījumiem jāparedz attīstīt sporta veidu reģionālos centrus (sporta internātus) Latvijas pašvaldībās. Līdztekus Sporta likumā nepieciešams veikt grozījumus, lai pilnveidotu Latvijas Nacionālās sporta padomes darbību. Kā viens no aktuālākajiem likumprojekta grozījumiem - normatīvā regulējuma pilnveidošana un atbildības noteikšana, paredzot administratīvo un kriminālo atbildību par nelikumīgu darbību, kas vērsta uz sporta rezultātu sarunāšanu un manipulācijām ar sporta sacensību gaitu, kā arī antidopinga pārkāpumiem.

Indriķis Putniņš
06.05.2015