2018.gada valsts kapitālsabiedrību ziedojumu sportam izlietojums

2018.gada izskaņā biedrība "Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija" saņēma VAS "Latvijas valsts meži" ziedojumu EUR 612 000 apmērā. Pamatojoties uz Latvijas Nacionālās sporta padomes lēmumu, šis ziedojums tika novirzīts Sporta likumā noteiktā kārtībā atzītajām komandu sporta spēļu federācijām, lai nodrošinātu valsts izlases komandu (t.sk. jauniešu un junioru) sagatavošanos un piedalīšanos Eiropas un pasaules čempionātos un to kvalivikācijas turnīros, olimpiskajajās spēlēs vai to atlases sacensībās, saskaņā ar IZM apstiprinātiem finanšu sadales kritērijiem.

Balstoties uz iepriekš minēto, finansējums tika novirzīts sekojošām sporta organizācijām attiecīgā apjomā 2019.gada sacensībām:

Līdzfinansējuma tāme par biedrībai "Latvijas Basketbola Savienībai" nepieciešamajiem līdzekļiem 171 598 EUR apmērā, tostarp:

Latvijas nacionālās vīriešu izlases gatavošanās un dalība  pasaules čempionāta  kvalifikācijas turnīrā  €           24 502
Latvijas nacionālās vīriešu izlases gatavošanās un dalība  Eiropas čempionāta 2021. kvalifikācijas turnīrā  €           25 100
Latvijas…

Lasīt vairāk...

Indriķis Putniņš
14.02.2019

2017.gada valsts kapitālsabiedrību ziedojumu sportam izlietojums

2017.gada izskaņā biedrība "Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija" saņēma AS "Latvijas Valsts meži" ziedojumu EUR 680 000 apmērā. Pamatojoties uz Latvijas Nacionālās sporta padomes lēmumu, šis ziedojums tika novirzīts Sporta likumā noteiktā kārtībā atzītajām komandu sporta spēļu federācijām, lai nodrošinātu valsts izlases komandu (t.sk. jauniešu un junioru) sagatavošanos un piedalīšanos Eiropas un pasaules čempionātos un to kvalivikācijas turnīros, olimpiskajajās spēlēs vai to atlases sacensībās, saskaņā ar IZM apstiprinātiem finanšu sadales kritērijiem.

Balstoties uz iepriekš minēto, minētais finansējums tika novirzīts sekojošām sporta organizācijām attiecīgā apjomā 2018.gada sacensībām:

Līdzfinansējuma tāme par biedrībai "Latvijas Basketbola Savienībai" nepieciešamajiem līdzekļiem 170 100 EUR apmērā, tostarp:

Vīriešu izlases gatavošanās un dalība  pasaules čempionāta  kvalifikācijas turnīrā  €                   59 720
Nacionālo jaunatnes izlašu gatavošanās un starti Eiropas čempionātu finālos  €                   75 280
Latvijas sieviešu izlases gatavošanās un dalība…

Lasīt vairāk...

Indriķis Putniņš
07.03.2018

2016.gada valsts kapitālsabiedrību ziedojumu sportam izlietojums

2016.gada izskaņā biedrība "Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija" saņēma AS "Latvijas Valsts meži" ziedojumu EUR 612 000 apmērā. Pamatojoties uz Latvijas Nacionālās sporta padomes lēmumu, šis ziedojums tika novirzīts Sporta likumā noteiktā kārtībā atzītajām komandu sporta spēļu federācijām, lai nodrošinātu valsts izlases komandu (t.sk. jauniešu un junioru) sagatavošanos un piedalīšanos Eiropas un pasaules čempionātos un to kvalivikācijas turnīros, olimpiskajajās spēlēs vai to atlases sacensībās, saskaņā ar IZM apstiprinātiem finanšu sadales kritērijiem.

Balstoties uz iepriekš minēto, minētais finansējums tika novirzīts sekojošam sporta organizācijām attiecīgā apjomā:

Biedrībai "Latvijas Basketbola savienība" EUR 148 636, tostarp:

Vīriešu izlases gatavošanās un dalība 2017.gada Eiropas čempionāta finālturnīrā  €           43 356
Nacionālo jaunatnes izlašu gatavošanās un starti 2017.gada Eiropas čempionāta finālturnīros  €           75 280
Latvijas sieviešu izlases gatavošanās un dalība…

Lasīt vairāk...

Indriķis Putniņš
23.01.2017

2015.gada valsts kapitālsabiedrību ziedojumu sportam izlietojums

2015.gada izskaņā biedrība "Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija" saņēma AS "Latvijas Valsts meži" ziedojumu EUR 748 000 apmērā. Pamatojoties uz Latvijas Nacionālās sporta padomelēmumu, šis ziedojums tika novirzīts Sporta likumā noteiktā kārtībā atzītajām komandu sporta spēļu federācijām, lai nodrošinātu valsts izlases komandu (t.sk. jauniešu un junioru) sagatavošanos un piedalīšanos Eiropas un pasaules čempionātos un to kvalivikācijas turnīros, olimpiskajajās spēlēs vai to atlases sacensībās, saskaņā ar IZM apstiprinātiem finanšu sadales kritērijiem.

Balstoties uz iepriekš minēto, minētais finansējums tika novirzīts sekojošam sporta organizācijām attiecīgā apjomā:

Biedrībai "Latvijas Basketbola savienība" EUR 162 202

Biedrībai "Latvijas Beisbola federācija" EUR 2 942

Biedrībai "Latvijas Florbola savienība" EUR 46 890

Biedrībai "Latvijas Frisbija federācija" EUR 8 312

Biedrībai "Latvijas Futbola federācija" EUR 75 684

Biedrībai "Latvijas Handbola federācija" EUR 47 736

Biedrībai "Latvijas Hokeja federācija" EUR 125 940

Biedrībai "Latvijas Inline hokeja federācija" EUR 9 100

Biedrībai "Latvijas Kērlinga asociācija" EUR 47 966

Biedrībai "Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija" EUR 42 000

Biedrībai "Latvijas Lakrosa…

Lasīt vairāk...

Indriķis Putniņš
28.11.2016

LKSSA, LSFP un LOK sagatavojušas priekšlikumus grozījumiem Sporta likumā

Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija sadarbībā ar Latvijas Sporta federāciju padomi un Latvijas Olimpisko komiteju Izglītības un zinātnes ministrijā iesniegusi priekšlikumus grozījumiem Sporta likumā.

Būtiskākie grozījumi nepieciešami sporta un sporta izglītības darbības tiesiskajā regulējumā, tie vērsti uz sporta organizāciju lomas palielināšanu savu sporta veidu vadīšanā un koordinēšanā, tostarp sadarbībā ar pašvaldībām. Grozījumiem jāparedz attīstīt sporta veidu reģionālos centrus (sporta internātus) Latvijas pašvaldībās. Līdztekus Sporta likumā nepieciešams veikt grozījumus, lai pilnveidotu Latvijas Nacionālās sporta padomes darbību. Kā viens no aktuālākajiem likumprojekta grozījumiem - normatīvā regulējuma pilnveidošana un atbildības noteikšana, paredzot administratīvo un kriminālo atbildību par nelikumīgu darbību, kas vērsta uz sporta rezultātu sarunāšanu un manipulācijām ar sporta sacensību gaitu, kā arī antidopinga pārkāpumiem.

Lasīt vairāk...

Indriķis Putniņš
06.05.2015

Saistībā ar rezultātu ietekmēšanu, LKSSA biedri lūdz Tieslietu ministriju un Saeimu grozīt Krimināllikumu

Biedrības „Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija” (LKSSA) valde š.g. 27.oktobra sēdē izskatīja jautājumu par manipulācijām ar sporta spēļu rezultātiem un spēļu gaitu. Beidzamajā laikā šāda veida problēmas arvien biežāk nonāk starptautiskās sporta sabiedrības redzeslokā. Ar šādām prettiesiskām darbībām, kas ir pretrunā ar godīgas spēles principiem, saskaras arvien vairāk komandu sporta spēļu federācijas gan starptautiskā, gan arī nacionālā līmeņa sacensībās.

 

LKSSA valde vienprātīgi ir nonākusi pie secinājuma, ka, lai uzlabotu esošo situāciju, steidzami nepieciešamas kardinālas izmaiņas likumdošanā, jo līdz šim sporta organizāciju mēģinājumi panākt manipulācijās iesaistīto personu saukšanu pie kriminālatbildības, vairumā gadījumu ir beigušies nesekmīgi. Kamēr kriminālajā likumdošanā nebūs skaidri novilktas sarkanās līnijas, paredzot konkrētu atbildību par konkrētām darbībām, manipulāciju bizness sportā turpinās zelt, degradējot sportisko sacensību garu un izpratni par sportu. LKSSA biedri savu organizāciju ietvaros pieņems visus mērus, lai savās sporta federācijās nesaudzīgi vērstos pret negodīgiem spēlētājiem, negodīgiem treneriem un citām ar sportu saistītām personām, taču manipulāciju shēmas aptver daudz plašāku iesaistīto personu loku, kuru darbību federācijas nespēj…

Lasīt vairāk...

Indriķis Putniņš
13.11.2014

Latvijas sporta organizāciju MEMORANDS politiskajām partijām pirms 12. Saeimas vēlēšanām

Apzinoties, ka sports un aktīvs dzīvesveids ir cilvēka veselības pamats un ka sporta nozarei ir ievērojama loma veselīgas un saliedētas nācijas veidošanā, novērtējot sportisko sasniegumu ieguldījumu Latvijas atpazīstamības un tēla stiprināšanā pasaulē, kā arī esot atbildīgiem par sporta prognozējamu un plānveidīgu attīstību visos Latvijas reģionos,

               

aicinām Latvijas politiskās partijas un to apvienības

ietvert partiju programmās stingru apņemšanos pildīt valdības apstiprinātās “Sporta politikas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam”, un 12. Saeimas darbības laikā sasniegt un nostiprināt konkrētus mērķus sportā šādos darbības virzienos:

1. Sporta nozares vieta valsts pārvaldē

Izveidot patstāvīgu starpresoru valsts sporta lietu pārvaldes institūciju (birojs, sekretariāts vai tml.) valsts sporta politikas realizācijai, kas sāktu darboties 2016.gada 1.janvārī.

2. . Sporta likumdošana

2.1. Sadarbībā ar Latvijas Olimpisko Komiteju, Latvijas Sporta federāciju padomi, Latvijas Komandu sporta spēļu asociāciju un Latvijas Pašvaldību savienību radīt tiesisko bāzi, lai no 2015.gada 1.septembra organizatoriski un finansiāli nodrošinātu sporta veidu reģionālo centru (sporta internātu) izveidošanu un darbību pēc…

Lasīt vairāk...

Indriķis Putniņš
11.08.2014

Edgars Štelmahers: „Uzmanības centrā jābūt sporta internātu sistēmai, nevis Murjāņu rekonstrukcijai”

Latvijas Komandu sporta spēļu asociāciju (LKSSA), līdzīgi kā visu sporta sabiedrību, ir satraukuši notikumi, kas pēdējo nedēļu laikā virmo ap Murjāņu sporta ģimnāzijas (MSĢ) plānoto rekonstrukciju. „Uzskatām, ka ir ļoti svarīgi strīdos par naudas plūsmu nepazaudēt lietas būtību. Proti, padziļinātās sporta izglītības sistēmas sakārtošanu, atbilstoši Latvijas iespējām un vajadzībām”, uzsver biedrības LKSSA prezidents Edgars Štelmahers.

Sporta internātu princips, kad jaunieši vienviet apgūst gan vispārējo izglītību, gan padziļinātās ievirzes sporta izglītību, pasaulē tiek īstenots aizvien vairāk un prakse pierādījusi šādas sistēmas lietderību. Vienlaikus jāatzīst, ka pirms piecdesmit gadiem izveidotā sistēma, kurā Murjāņu Sporta ģimnāzija būtībā ir vienīgais sporta internāts Latvijā – vairs neatbilst Latvijas sporta interesēm un reālajām vajadzībām. MSĢ paspārnē ir tikai septiņi olimpiskie (t.sk. divi komandu sporta spēļu – handbols un volejbols) un daži neolimpiskie sporta veidi, kuros starptautiskajā arēnā sasniegti ļoti atšķirīgi rezultāti.

LKSSA iestājas par stabilas sporta padziļinātās izglītības (jeb t.s. sporta internātu) sistēmas izveidi Latvijā, racionāli apvienojot valsts, sporta veidu federāciju un pašvaldību iespējas (t.sk. finansējumu,…

Lasīt vairāk...

Indriķis Putniņš
25.04.2014

LKSSA pievienojas arī Latvijas Beisbola federācija un Latvijas Frisbija federācija

Latvijas Komandu sporta spēļu asociācijas (LKSSA) valdes sēdē apstiprināti biedrības „Latvijas Beisbola federācija” un biedrības „Latvijas frisbija federācija” iesniegumi par uzņemšanu LKSSA, tādējādi jau 11 komandu sporta spēļu federācijas ieguvušas LKSSA biedra statusu.

„Sākotnēji LKSSA izveides mērķis bija apvienot spēkus un idejas, lai kopīgi meklētu risinājumus sporta attīstībai valstī un popularizētu to kā veselīga dzīvesveida pamatu. Mērķis nav mainījies arī šobrīd, taču ir patīkami apzināties, ka beidzot mēs paši esam vienoti un asociācijā esam apvienojuši faktiski visus Latvijā atzītos komandu sporta spēļu veidus” teic LKSSA prezidents Edgars Štelmahers.

Biedrība „Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija” nodibināta 2011. gada izskaņā, tās dibinātāji ir piecu komandu sporta spēļu federācijas – Latvijas Basketbola savienība, Latvijas Futbola federācija, Latvijas Handbola federācija, Latvijas Hokeja federācija, Latvijas Volejbola federācija. Kopš 2012. gada marta par LKSSA pilntiesīgu biedru kļuvusi Latvijas Florbola savienība, kopš 2012. gada aprīļa asociācijā uzņemta Latvijas Lakrosa federācija, kopš 2013. gada februāra – Latvijas Kērlinga asociācija, bet kopš 2013.gada aprīļa…

Lasīt vairāk...

Indriķis Putniņš
24.04.2014

Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija kļūst par pilntiesīgu LNSP locekli

Līdz ar 2014.gada 4.februāra Ministru kabineta lēmumu, Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija (LKSSA) ir kļuvusi par pilntiesīgu Latvijas Nacionālās sporta padomes (LNSP) locekli.

"Mēs esam gandarīti, ka jaunā valdība jau pēc pāris darba nedēļām ir pieņēmusi lēmumu, par ko iepriekšējai valdībai lūdzāmies divus gadus. Esmu pārliecināts, ka LKSSA tagad varēs ne vien tiešā veidā piedalīties ar nozari saistītu lēmumu pieņemšanā, bet arī risināt daudz savarīgu jautājumu, par kuriem esam daudzkārt atgādinājuši, bet neesam varējuši tos attiecīgajā lēmumu pieņemšanas līmenī aizstāvēt", teic LKSSA prezidents Edgars Štelmahers.

Latvijas Nacionālā sporta padome ir sabiedriska, konsultatīva institūcija, kas piedalās valsts sporta politikas izstrādē, veicina sporta attīstību un sadarbību sporta jomā, kā arī lēmumu pieņemšanu ar sportu saistītajos jautājumos. 

Lasīt vairāk...

Indriķis Putniņš
05.02.2014